Ultimate magazine theme for WordPress.

Adab-Adab Berdoa Yang Baik Dan Benar Seperti Yang Diajarkan Rasulullah Muhammad SAW

0

4. Melemah lembutkan suara ketika berdoa.

Seperti dalam surat Al A’raf ayat 55, Allah meminta hamba-Nya untuk memanjatkan doa dengan lembut atau dengan mengatur volume suara agar tidak terlalu keras tetapi juga tidak terlalu rendah. Hal ini juga terdapat dalam surat Al Isra ayat 110 yang berbunyi sebagai berikut:

Adab berdoa sesuai ajaran Rasulullah © 2021 brilio.net

“Qulid’ullaaha awid’ur-rahmaan, ayyam maa tad’u fa lahul-asmaa`ul-husnaa, wa laa taj-har bisalaatika wa laa tukhaafit bihaa wabtagi baina zaalika sabiilaa.”

Artinya:

“Katakanlah: “Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu.”

5. Berdoa dengan penuh harap.

Dalam surat Al Anbiya ayat 90, Allah berfirman:

“Fastajabnaa lahi wa wahabnaa lahu yahyaa wa aslahnaa lahu zaujah, innahum kaanu yusaari’una fil-khairaati wa yad’unanaa ragabaw wa rahabaa, wa kaanu lanaa khaasyi’iin.”

Artinya:

“Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami anugerahkan kepada nya Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu’ kepada Kami.”

Dalam surat tersebut, Allah menyukai hamba-Nya yang berdoa dengan penuh harapan dan rasa takut akan dosa-dosa yang mereka miliki sehingga dapat menghalangi terkabulnya suatu doa.

Leave A Reply

Your email address will not be published.