Ultimate magazine theme for WordPress.

Adab-Adab Berdoa Yang Baik Dan Benar Seperti Yang Diajarkan Rasulullah Muhammad SAW

0

Adapun sesuatu yang dapat menghalangi terkabulkannya suatu doa yakni karena seseorang memiliki harta atau makanan yang haram. Maka supaya doa lekas dikabulkan, jauhilah semua perkara yang haram dan tidak disukai oleh Allah SWT.

10. Bertobat.

Setiap manusia tidak terlepas dari salah dan dosa, ketika seorang hamba banyak dosa yang diperbuat, maka sangat kecil kemungkinan doa terijabah, dikarenakan dosa-dosanya. Oleh sebab itu, disetiap doa dan permohonan kepada Allah SWT hendaknya didahului permohonan ampun kepadaNya dengan berIstighfar. Dengan bertaubat dan menyesali segala perbuatan yang diperbuat agar doa-doa yang di panjatkan dikabulkan oleh Allah.

“Pasal kesepuluh, ini pasal terpenting dan cukup mendasar dalam pengabulan doa, yaitu tobat, mengembalikan benda-benda kepada mereka yang teraniaya, dan “menghadap” Allah SWT.” (Lihat An-Nawawi, Al-Adzkar Al-Adzkarul Muntakhabah min Kalami Sayyidil Abrar, Kairo, Darul Hadits, 2003 M/1424 H, halaman 372)

Leave A Reply

Your email address will not be published.